پایان نامه در رابطه با : تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 تعریف عملیاتی وفاداری: مشتری خواهان گسترش روابط بابانک  می باشد و مثل یک وکیل از خدمات بانک دفاع می کند و جذب رقبا نمی گردد و خود را به عنوان شریک و سهیم در بانک می داند.این متغیر به وسیله شاخص هایی از قبیل ارائه بهترین خدمات، حامی بودن، متعهد بودن، پرداخت بیشتر، اولین انتخاب و بهره گیری مجدد اندازه گیری می گردد.

1-9 قلمروی تحقیق

1-9-1 موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق  حاضرعلم مدیریت  بازرگانی  در شاخه بازاریابی می باشد و در این دانش به تحلیل رفتار مصرف کننده در حوزه وفاداری مشتری پرداخته می گردد.

1-9-2 زمانی

قلمرو زمانی تحقیق نیمه اول سال مالی1392 می باشد.

1-9-3 مکانی

قلمرو مکانی تحقیق حاضر شعب بانک ملی شهرستان رشت می باشد.

1-10 اختصار و جمع بندی فصل

در این فصل کلیاتی از تحقیق حاضر شامل بیان مساله ، ضرورت تحقیق ، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق بیان شده می باشد.

 

بخش اول:مبانی نظری

2-1 مقدمه

مشترى یک دارایی استراتژیک می باشد. برای حفظ این دارایی همواره بایستی یک ارتباط «برنده – برنده» بین سازمان و مشتری ایجاد گردد و این در صورتی استقرار می یابد که طرفین احساس کنند که برای شان مزایای خاصی هست و به صورت دوقطب همدیگر را جذب کنند. برای اینکه مشتری از وضعیت وفاداری نسبی به وفاداری در طول زندگی برسد بایستی از سیستمهای مدیریت روابط با مشتریان بهره گیری نمود. نگهداری مشتریان موجود سودآورتر از جذب مشتریان جدید می باشد. در طول یک توسعه زمان روابط 

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1