پایان نامه در رابطه با : جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 گروهی از جامعه شناسان از طبقه به عنوان تعیین کننده رفتارها، احساسات، اندیشه ها و توجه­های افراد و روابط اجتماعی آنان یاد می­کنند. براساس نظر آنها این طبقات می باشد که افراد را به مقوله­های اجتماعی تقسیم می­کند و این تقسیم چنان اساسی می باشد که روابط افراد، نوع زندگی و سرنوشت آنان نیز، تابع آن می باشد.(اباذری،1381: 8).

بعضی دیگر زیرا لوئیس رای کوز و برنارد روزنبرگ طبقه را این­گونه تعریف کرده­اند: طبقه اصطلاح مبهمی می باشد که در گفتگوهای روزمره دقیق بکار نمی­رود و در متون کلاسیک هم چندان بکار نرفته می باشد با این وجود عموم مردم درک می­کنند که طبقه به موقعیت سلسله داشته می باشد. از طریق ترکیب انواع این سرمایه­ها به وسیله گروه­ها روشن می­گردد. طبقات بالا بیشترین میزان سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین را دارد. طبقه متوسط مقدار کمتری از این انواع را در اختیار دارد و طبقه پایین کمترین مقدار این ترکیب از منابع را مورد بهره برداری قرار می­دهد. مفهوم دوم که بوردیو برای درک طبقه ضروری می­داند، عادت واره می باشد. به نظر او عاملین اجتماعی تحت تاثیر تجربیات گذشته دارای عادت واره­هایی هستند که به نظام های بینش سلیقه و قضاوت مربوط می­گردد و آن­ها را قادر به انجام اعمال روزانه تحت تاثیر دانش عملی می­سازد. یعنی از طریق عادت واره می­توانند به شرایط اجتماعی پاسخ داده و محرک های مرسوم اقدام را مورد بهره گیری قرار دهند. به این ترتیب به عقیده بوردیو این دو مفهوم ارتباط نزدیکی با طبقه دارند.(ممتاز،1383: 151،152،155).

بوردیو می­گوید طبقه اجتماعی تاثیر ژرفی بر توانایی بازی کردن فرد می­گذارد. آنهایی که در طبقات اجتماعی بالاتری جای دارند، بهتر می­توانند ذائقه­هایشان را مقبول طبع دیگران سازند و با ذایقه­های طبقات پایین تر بهتر می­توانند مخالفت کنند. به این ترتیب جهان آثار فرهنگی با جهان سلسله مراتبی طبقات اجتماعی ارتباط دارد و هر دو این جهان­ها مبتنی بر سلسله مراتب و ضمناً سازنده سلسله مراتب هستند.(منوری،1391: 5).

او نظریه­ای به نام کنش را مطرح می­سازد. در واقع در این نظریه از عادت واره­ها بهره گیری می­کند. اینعادت واره مجموعه­ای اجتماعی شده و ساختاری شده می باشد. مجموعه­ای پیکروار که ساختارهای درون جوشی و ذاتی یک دنیای خاص یا بخشی از آن، از یک حوزه، را به تصویری ذهنی یکدست بدل می­کند و به درک و دریافت از آن دنیای خاص و اقدام در آن ساخت می­دهد. او می­گوید: برخلاف سنت فکر گرایی می­اندیشم پس هستم، که شناخت را ارتباط­ای میان فاعل شناسا و شیء مورد شناخت می­داند، برای تبیین رفتارهای بشری بایستی پذیرفت که آنها لایزال متکی به تزهای غیر تئوریک اند. تزهایی که آینده­هایی را بدین ترتیب یک سلسله مراتب طبقاتی به وجودمی­آید که بر طبق آن افراد و خانواده بر اصول اختلاف اعتبار، امتیاز یا عدم امتیاز، قدرت به طبقات مختلف تقسیم می­گردند. (کینگ، 168،370،369).

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1