پایان نامه در رابطه با : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

ا) تعریف سنتی و کلاسیک امنیت ملی؛ این رهیافت از منظری تک بعدی امنیت ملی را مطالعه تهدید، بهره گیری و کنترل نیروی نظامی می‏داند که در این صورت عواقب و راههای برخورد با جنگ و مطالعه این که چگونه حکومت های ملی از نیروهای نظامی به صورتی موثر برای رویارویی با تهدیدات نظامی خارجی بهره گیری نمایند می‏باشد. ‏

آرنولد ولفرز[1] در تحلیل کلاسیک خود از مفهوم امنیت ملی می‏گوید که امنیت ملی مشتق از ایده منافع ملی می باشد و در اصل نشان‏دهنده تغییر توجه از رفاه به امنیت در حوزه منافع ملی می باشد وی می‏گوید: “یک ملت تا به آن حد دارای امنیت می باشد که اگر بخواهد از جنگ اجتناب کند، این خواست به قیمت پایمال کردن ارزش‏های بنیادینش تمام نشود و اگر درگیر جنگی گردد بتواند با پیروزی در آن جنگ ارزش های مذکور را حفظ کند”. (بصیری 1380، 166)‏

متغیر مستقل(X): مهاجرت نخبگان

متغیر وابسته(Y): امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

11-1 روش و ابزار گردآوری داده‏ها

با در نظر داشتن این که پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی می باشد لذا از روش توصیفی-تحلیلی بهره گیری خواهد گردید. جمع آوری اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوهش به روش کتابخانه ای و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.

12-1 روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

این پژوهش کوشش دارد با روش توصیفی و تحلیلی براساس نظریات مهاجرت نخبگان به مطالعه عقلانی و منطقی موضوع بپردازد.

13-1 سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر در 4 فصل نوشته شده می باشد. در فصل اول، کلیات پژوهش مطالعه می گردد. در فصل دوم، چارچوب نظری پژوهش تشریح شده می باشد. در فصل سوم، مهاجرت نخبگان در ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. در فصل چهارم، تاثیر مهاجرت نخبگان بر امنیت ملی ایران مطالعه می گردد. در انتها نیز به نتیجه گیری پرداخته می گردد.

[1] Arnold Vlfrz

 

 

 

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

Author: new1 new1