پایان نامه در مورد : تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی پژوهش

گرایشات ارزشی و استراتژیک چه تأثیری بر رشد کسب و کارهای خانوادگی دارد؟

2-4-1 سؤالات فرعی پژوهش

  1. آیا گرایش ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبتی خواهد داشت؟
  2. آیا گرایشات استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبتی خواهد داشت؟
  3. آیا گرایش ارزشی بر رسمی سازی کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبتی خواهد داشت؟
  4. آیا رسمی سازی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبتی خواهد داشت؟

5-1 فرضیه­های پژوهش

با در نظر داشتن سؤالات پژوهش و مدل نظری مورد مطالعه، فرضیه‏های پژوهش به این شکل می باشد:

H1: گرایش ارزشی بر رسمی سازی در کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبت دارد.

H2: رسمی سازی در کسب و کارهای خانوادگی بر رشد آن‌ها تأثیر مثبت دارد.

H3: گرایش استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبت دارد.

H4: گرایش ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبت دارد.

8-1 قلمرو پژوهش

1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر با عنوان “تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی” حوزه بازاریابی استراتژیک، کارآفرینی و کسب و کار‌ خانوادگی می‏باشد.

 

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

Author: new1 new1