پایان نامه در مورد : جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 به عقیده هینلز واژه کاست یعنی آن پایگاه اجتماعی که موروثی شخص در وقت تولد می باشد. آنها کاست را  یک مفهوم دینی نمی­دانند، بلکه  معتقدند که کاست بستگی تنگاتنگی با دین و جامعه هندو دارد.(هینلز، :1386، 492).

همچنین هستینگ معتقد می باشد نظام کاست، امتیاز اجتماعی می باشد که بین همه­ ملت­ها هست اما به صورت بارز بین هندوها دیده می­گردد. هر فردی می­تواند از طبقه خود همسر انتخاب کند و افرادی که از این کار امتناع کنند به گروه­هایی تقسیم می­شوند که خارج از گروه اجتماعی هستند و اعضا، افراد را وادار می­کنند که از ازدواج و خوردن با سایر گروه­ها بپرهیزند.(هستینگ،1910:320).

از نظر سعیدی مدنی نظام کاست در بین نظام­های قشربندی اجتماعی، منحصر به فرد می باشد. این سخن به این معنا نیست که نظام کاست هند، اصولاً با دیگر انواع قشربندی­های اجتماعی قابل قیاس نباشد، یا هیچ کدام از عناصر کاست در دیگر جاها یافت نشود. بلکه نظامهای کاست در وهله اول، در این ویژگی مشترکند که با تقسیم کار اقتصادی ارتباط آشکاری دارند. او می­گوید: این نکته اعم از این که گروه­های کاستی واقعی(جاتی­ها) و شغل: اعضاء گروه دارای یک شغل که به صورت یک میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر در خانواده­­شان انتقال یافته می­باشند و افراد نمی­توانند این مشاغل را تغییر دهند. این محققان می­گویند، هریک از این گروه­ها نام مخصوصی دارند که به آن نام خوانده می­شوند و برخی از این توده­های کوچک با یک نام مشترک با گروه­های دیگر دسته­بندی می­شوند و یک نام بزرگتررا می­گیرند. همه این گروه­ها در اصل خود زیرگروه­هایی از دسته­های بزرگتر هستند که نام­های مستقلی دارند. بنابراین هر کاستی دارای زیر مجموعه­های خاص برای خود می باشد، که به گروه­های کوچکتر، واژه زیرکاست و مجموعه چندین زیر کاست را کاست می­گویند.(سعیدی مدنی،ش 5، 67).

بایستی بگوییم کاست نظامی اجتماعی می باشد که با در نظر داشتن قوانین خاص حاکم بر آن همراه با تعصب شدید، افراد نمی­توانند آزادانه زندگی کنند یا بهتر می باشد بگوییم اختیاری از خود ندارند.

2. نظام طبقاتی از دیدگاه جامعه شناسان

مانند مباحثی که جامعه شناسان به آن پرداخته اند، طبقه و نظام طبقاتی می باشد که با در نظر داشتن اهمیت بحث، آنها را به سوی آراء گوناگون در این زمینه سوق داده می باشد.

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1