پایان نامه رایگان با موضوع تفاوت های جنسیتی

فرد داشته باشند، با فراوانی بیشتری به افسردگی منجر می شوند. هم چنین تفاوت های جنسیتی مهمی در پاسخ به عوامل فشارزای خاص مشاهده شده است (لیتلی و گاربر۶۹، ۲۰۰۰، رین هرز و همکاران، ۱۹۹۳).
برای تبیین ارتباط پیچیده بن عوامل فشارزا و افسردگی هامن و همکارانش (۱۹۹۹) یک مدل استعداد بیماری- فشار۷۰ را پیشنهاد کرده اند که تعامل بین آسیب

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *