پایان نامه رایگان با موضوع خویشند، باشد:، نمرات،،

موقعیت و رتبه مطلوب در این گزارش همراه با آشفتگی در انجام تکالیف گزارش شده است و هر دو متغیر با یکدیگر مرتبط می باشند. بنابراین، به نظر معقول می آید که انتظار داشته باشیم که در برخی از افراد نمرات بسیار ضعیف تر باشد: یعنی افرادی که نگران نمرات خویشند و آن هایی که کاهش تقویت مثبت را تجربه کرده اند پس چنین نارضایتی در کسب نمرات،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *