پایان نامه رایگان با موضوع مبین، تاکنون،، شود(به، نریمانی،۱۳۷۶).

مبین یک حلقه از زنجیره رویدادهایی است که توسط مدل، پیشگویی می شود(به نقل از نریمانی،۱۳۷۶).
باید تحقیقاتی آتی برای کمک به تعیین اعتبار این مدل افسردگی و یا پالایش بعدی آن بتواند به طور موثری بر ارائه شواهد بیشتر در رابطه با نقش کاهش تقویت مثبت یا افزایش تجربیات آزارنده تمرکز کند. تاکنون، شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهند

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *