پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، مصرف کننده

دانلود پایان نامه

تجارت و همچنین تجارت با مصرف کننده معرفی گردید و مورد استفاده قرار گرفت(بخش صنعت و تجارت انگلستان ،۲۰۰۰۳۱:)
تجارت الکترونیک هم به علت نوپابودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع،نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
الف – تجارت الکترونیک اصطلاح معادلی برای خرید و فروش

پاسخی بگذارید