پایان نامه رایگان درباره تجارت جهانی، مصرف کننده

دانلود پایان نامه

مجموعه تجارت جهانی اینترنتی را در بر می گیرد.این مدل ستون فقرات اقتصاد نوین را شکل می دهد و دامنه گسترده ای از درآمدهای کم تا بسیار زیاد را در بر می گیرد(پور عطایی،۱۳۸۰۹۶:)
ج – مدل مصرف کننده – تجارت
این مدل گسترش زیادی نیافته و تعداد کمتری از سایتها از آن استفاده می کنند، ولی قدرت انتخاب مشتری و این حقیقت که مشتریان

پاسخی بگذارید