پایان نامه رایگان درباره خرده فروشی

دانلود پایان نامه

الکترونیکی است. رشد سریع و استفاده روزافزون از فناوری های رایانه ای، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگان خرده فروش و خریداران،از طریق شبکه اینترنت و به شکلی بسیار موثرتر ارتباط بر قرار کرده و اثر بخشی فرایند مبادله را بیش از پیش نمایند. از این رو، می توان خرید الکترونیکی را یکی ازتحولات عمده در خرده فروشی در دنیا به شمار

پاسخی بگذارید