پایان نامه رایگان درباره رضایت مصرف کننده، مصرف کننده، عرضه کننده، رفتار خرید

زمانی معنا می یابد که به رفتار خرید واقعی منجر شود.بنابراین سطح وابستگی روانی و دفاع نگرشی مشتری نسبت به عرضه کننده خدمت. مشخصه های این نوع وفاداری عبارتند از تبلیغات مثبت دهان به دهان،تشویق دیگران به خریدو … (فولرتن،۲۰۰۳۲۴:)
ب- وفاداری رقتاری: رضایت مصرف کننده توام با خرید منظم یک برند خاص تعریف می نمایند،بعد

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *