پایان نامه رایگان درباره پرداخت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

پژوهش های گذشته عوامل برانگیزاننده قصد خرید اینترنتی را شناسایی کرده اند. نمونه آنها پژوهشی است که توسط لیانگ و لای در سال ۲۰۰۰انجام شد و نشان داد، مشتریان زمانی که پایگاه فروش اینترنتی کارکردهای مطلوبی مانند کاتالوگ محصول، موتور جستجو، مقایسه قیمت، سبد خرید ، پرداخت الکترونیکی از جمله خرید با کارت های اعتباری و سامانه های پیگیری

پاسخی بگذارید