پایان نامه سقوط قيمت سهام،عوامل موثر بر قيمت سهام

عوامل موثر بر قيمت سهام

عوامل موثر بر قيمت سهام (رفتار سهام) به 2 دسته عوامل تحت عنوان عوامل بيروني و عوامل دروني تقسيم می‌شوند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

Author: 92