پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

های کسب و کار خانوادگی بایستی بتواند ارزش های سیستم مالکیت، خانواده و کسب و کار را در کنار هم به نمایش بگذارد (دیستلبرگ و سورنسون، 2009).

یکی از خطوط پژوهشی که در مورد مطالعه ارزش ها در کسب و کارهای خانوادگی کمک کننده می باشد، پژوهش های نظریه نمایندگی[1] می باشد. نگرانی اولیه این دسته از پژوهش ها این می باشد که مکانیزمی را بیابند که نمی باشد و همانطور که در تحقیقات مشاهده شده بعضی کسب و کارها اهداف خانواده را به اهداف کسب و کار ترجیح داده و این را برای کسب و کارشان بهتر می دانند (دین[2]، 1992؛ وانگ[3] و همکاران، 1992) در صورتی که ما فرض این که کسب و کار های خانوادگی مجموعه ای از سیستم های به هم پیوسته هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند (وایت ساید و هرز براون[4]، 1991) را بپذیریم پس بایستی فرض این که کسب و کارهای خانوادگی می توانند بهتر اقدام کنند در صورتی که اهداف کسب و کار در جهت طرفداری از اهداف خانواده باشند را نیز پذیرا باشیم.

از نواقص ادبیات کسب و کار‌های خانوادگی میتوان به برابر در نظر گرفتن رسمی سازی کسب و کار با در الویت قرار دادن سیستم کسب و کار در یک کسب و کار خانوادگی اشاره نمود، پژوهشگران (بویل و همکاران[5]، 2010)، به این نتیجه رسیدند که متغیر رسمی سازی با عملکرد کسب و کار ارتباط منفی دارد و به عبارت دیگر کسب و کار‌های خانوادگی که تمایل کمتری به رسمی کردن فعالیت ها دارند، عملکرد بالاتری خواهند داشت در حالی که منظر بوم شناسی انسانی با این فرض مخالف می باشد (بابولز و سانتگ، 1993).

در واقع فرایندهای رسمی سازی کسب و کار با نحوه تخصیص و بکارگیری منابع در تناسب قرار دارد بنابرین می تواند با گرایش ارزشی کسب و کار هم در ارتباط باشد و کسب و کار خانوادگی که خانواده را در الویت قرار می دهدعملکرد بالاتری خواهد داشت. لوسیر و سانفیلد[6](2004) پژوهشگرانی بودند که به این حوزه توجه زیادی نشان داده اند و رسمی سازی کسب و کار را با تشکیل جلسات و مجمع های خانوادگی با هدف مشارکت بیشتر[1]Theory of Agency

[2]Dean

[3] Wong

[4]Whiteside & Herz-Brown

[5]O’Boyle et al

[6]Lussier & Sonfeild

 

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

Author: new1 new1