پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-4 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به دو دسته تقسیم شده که عبارتند از : اهداف علمی و اهداف کاربردی .

هدف علمی تحقیق: هدف علمی پژوهش تعیین تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر وفاداری مشتریان بانک ها می باشد.

هدف کاربردی تحقیق: اگر صحت فرضیه ها تایید گردد بانک ها می توانند مشتریان خود را حفظ کنند و از جذب مشتریان جدیدبدلیل افزایش  هزینه های ان  جلوگیری نمایند. حتی این مشتریان وفادار می توانند به عنوان مدافعینی برای اهداف بانک به حساب آیند که تبلیغات سارین  در آن ها بی تاثیر خواهد بود و بانک می تواند به اهداف  رقابتی خود برسد.

1-5 مدل پژوهش

چهارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد. این چهارچوب شبکه ای می باشد منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی زیرا مصاحبه، مشاهده و مطالعه پیشینه تحقیق شناسایی شده اند.چهار چوب نظری معرف پیوندهای درونی میان متغیرهایی می باشد که سرانجام در پویایی موقعیت مورد مطالعه تأثیر دارند .

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1