پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

تکه ای از متن پایان نامه :

  

 

(6-1 روش انجام پژوهش

برای آزمون فرضیه از روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی بهره گیری می­گردد.

برای مطالعه تاثیر متغیر­های جهانی­شدن اقتصادی بر تورم از الگوی زیر بهره گیری می­گردد.

(1-1)                                                                                                                                                Yi t = α + βXit + γZit uit

Yi t: نرخ  تورم

α: عرض از مبدا

Xit:  بردار متغیر­های مستقل و توضیحی و کنترل مانند حجم پول، مخارج دولت، تولید واقعی و … که وارد الگو می­گردد.

 

فصل دوم- ادبیات موضوع

2-1) مقدمه

در این فصل آغاز مفاهیم اولیه پژوهش تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانی­شدن KOF معرفی می­گردد سپس مبانی نظری ارتباط ی جهانی­شدن و تورم مورد بحث قرار می­گیرد و در انتها به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش پرداخته می­گردد.

 

2-2) تعریف مفاهیم اولیه پژوهش

2-2-1) جهانی­شدن

 

 

تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

Author: new1 new1