پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

1-8- متغیرهای تحقیق

با در نظر داشتن تجربیات مطالعات دیگران در چارچوب فرضیات پژوهش سه گروه متغیر اساسی پژوهش شامل متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی که برای مدل سازی و آزمون فرضیات بکار گرفته شده می باشد، معرفی می گردد.

 

1-8-1- متغیرهای مستقل

در این پژوهش متغیرهای سود هر سهم، نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین به عنوان متغیر مستقل می باشند.

1-8-1-1- سود هر سهم

سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام شرکت (بهرام فر و مهرانی، 1383).

 

1-8-1-2- نسبت اهرم مالی

برای محاسبه اهرم مالی روش های گوناگونی هست که در این پژوهش ازنسبت کل بدهی به کل دارایی بهره گیری گردیده می باشد (گلینی مقدم، 1388).

 

1-8-1-3- نسبت Q توبین

در این پژوهش از نسبت Q توبین ساده شده بهره گیری گردیده که از ارتباط زیر قابل محاسبه می باشد:

 

بازده ترین سهم را با در نظر گرفتن ریسک آن شناسایی و بهره گیری کنند. سرمایه گذاران و دست اندرکاران بورس اوراق بهادار می توانند از یافته های پژوهش بهره مند شوند.

 

 

 

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1