پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 بلکه مشتری بزرگی را هدف قرار داده و می خواهد او را به دست بیاورد و به او خدمت کند.شرکت در اینجا مایل می باشد قابلیت ها و توانایی های خود را به رخ مشتری بکشد و نشان دهد که می تواند بهتر نیازهای او را برآورده سازد.نوع فروشندگی که در آن ارتباط ای بلند مدت مبتنی بر تشریک مساعی بر قرار گردد پیچیده می باشد.شرکت ها در این صورت به دنبال فروش آنی به مشتری نیستند بلکه می خواهند ارتباط ای بلند مدت با او بر قرار کنند که متضّمن منفعت متقابل باشد.تعّهد بلند مدت برای همکاری با یکدیگر مستلزم حصول توافق بر سر مسایل مختلف می باشد.هر روز شرکت های بیشتری کانون توّجه خود را از بازاریابی معامله به بازاریابی ارتباط ای انتقال می دهند.معامله بخشی از یک تفکّر وسیعتر به نام بازاریابی ارتباط مند می باشد.یک بازاریاب علاوه بر ایجاد معاملات کوتاه مدت نیاز دارد که روابط بلند مدتی را با مشتریان ، توزیع کنندگان ، فروشندگان و تاٌمین کنندگان کلیدی خود ایجاد نماید.بازاریابان این کار را از طریق ارائه کالاها وخدمات با کیفیت بالا و قیمت مناسب در طی زمان انجام می دهند.

مشتری تنها منبع سودآوری شرکت ها در زمان حال و آینده می باشد.ولی به هر حال ، یک مشتری خوب که سود مندی بیشتری را ایجاد می کند همیشه امکان دارد که از دست برود ؛ زیرا رقابت بر سر دستیابی به بری(1983)، بازاریابی ارتباط مند را شیوه جذب ، حفظ و افزایش روابط با مشتری می داند که بیانگر این عقیده می باشد که مشتری جدید ، تنها یک مرحله ی میانی در فعّالیت های بازاریابی می باشد(حیدرزاده ،1385،95).کاتلر نیز بیان کرد که شرکت ها باید اهداف کوتاه مدت معامله ای خود را به سمت اهداف بلند مدت ساختن روابط سوق دهند(ndubisi et al , 2005).تعریف غالب در میان بیشتر تعاریف بازاریابی ارتباط مند ، تعریف زپیل می باشدکه طبق تعریف او بازاریابی ارتباط مند عبارت می باشد از ” تجمیع مواجه خریدار و فروشنده در طول زمان  و فرصت های ایجاد شده برای تغییر شکل تعاملات فردی و ناپیوسته به همکاری های ارتباط مند .

2-5-2 مزایای بازاریابی ارتباط مند

علت های فراوانی که موجب می گردد موسسات مالی به سمت ایجاد ارتباط با مشتریان و روش های بازاریابی ارتباط مند گرایش داشته باشند.حفظ مشتریان فعلی و توسعه روابط بلند مدت توام با رضایت مندی با مشتریان مزایای متعددی برای موسسه به همراه دارد که بعضی از آنها عبارتنداز:

-مشتریان راضی با تبلیغات دهان به دهان مثبت در مورد خدمات شرکت و تحت تاٌثیر قرار دادن تصمیم خرید سایر افراد موجب جذب مشتریان جدید می شوند(Rashid , 2003 , 742 – 743).

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1