پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

  

143

های سه گانه انعکاس یافته می باشد. در ایران نیز فریدون پس از آزمون پسرانش که سه تن اند، جهان را میان آنان  تقسیم می­کند. به سلم که خواستار مال و خواسته بسیار بود سرزمین روم را می­بخشد. به تور که طالب دلاوری می باشد توران را و به ایرج که جوانترین آنهاست و خواستار قانون و آیین و دین و داد ایران ویج که سرزمین میانی و برترین پادشاهی می باشد. زمینه ولادت زرتشت نیز چنانکه « کای بار»[1] بر اساس تحقیقات دومزیل نشان داده می باشد از طریق ترکیب سه اصل که یکی فرمانروایی و دومی جنگاوری وسومین مبدا قدرت جسمانی می باشد، فراهم می­آید. سه کارویژه به ترتیب در کتیبه­ای انعکاس یافته می باشد که داریوش هخامنشی از اهورامزدا می خواهد تا پادشاهیش را از گزند دشمنان و خشکسالی و دروغ نگاه دارد، دومزیل که نظام سه کارویژه قداست یا روحانیت و قدرت و نعمت را مختص به هندو اروپاییان می­داند معتقد می باشد که درج این سه الگوی سه بخشی در قالبی که از آغاز پاک و متفاوت بود به دست سلت­های حافظ و ناشر سنت هند و اروپایی در مسیحیت صورت گرفته می باشد.(ستاری،1368: 9-11).

نظام طبقاتی در اوپه­نیشادها

اوپه­نیشاد مجموعه­ای مفصل اما ناهمگون از متون می باشد که قدمت بعضی از آنها را به 300 تا800 ق.م حدس زده­اند. قدیمی­ترین اوپه­نیشادها به نثر بوده اما هر چه پیشتر می آید به نظم شبیه تر می­گردد. تألیف اوپه­نیشادها به عنوان گروه متمایزی از متون به قرون میانه و حتی دوران جدید هم کشیده گردید و تعداد آنها به 108 نسخه ­رسید. اما به هر حال اوپه­نیشادهای اصلی را برهمن از طریق اوپه­نیشادها برای ما حاصل می­گردد. شنکره نیز اوپه­نیشاد را از ریشه سد به معنی خراب کردن دانسته می باشد. دویسن[2]، اوپه­نیشاد را به معنی سر و راز دانسته و معتقد می باشد که بعضی مطالب و عبارات اوپه­نیشادها این نظریه را تایید می­کند. به گفته شنکره اوپه­نیشادها ، مخصوص بزرگ مردانی می باشد که به شایستگی­های دنیایی و اخروی دست یافته و از تکالیف وده­یی نجات پیدا کرده­اند. از این رو اوپه­نیشادها اظهار کننده و آشکار کننده نجات غایی و علم حقیقی هستند. داسگوپتا[3] با این نظر موافق می باشد. کیث نیز می­گوید اگر این اصطلاح درمورد یک متن به کار رود معمولا به معنای تأمل و تفکر فلسفی درمورد ماهیت جهان و آتمن و برهمن می باشد.(شمس،1389: 105-104).

درمورد نظام طبقاتی در اوپه­نیشادها مولر معتقد می باشد، ویژگی و خصوصیات بخش سوم اوپه­نیشادها می تواند بهترین توصیف شنکره از طبقات باشد بدین گونه که او می­گوید: سه طبقه از مردان هستند که برای بدست آوردن دانش کوشش می­کنند. در رأس آنان برهمن قرار دارد که او جهان را رد می­کند و تنها ذهن خود را بر روی یک موضوع متمرکز می­کند. اینجاست که معلوم می­گردد برای برهمن دانش در نظر گرفته شده می باشد. طبقه متوسط خواهان آزادی تدریجی هستند و طبقه پایین متشکل از کسانی می باشد که مسئولیتی آن هم برای آزادی تدریجی یا آنی ندارند. آنها به چیزی غیر از فرزندان گاو و غیره تمایلی ندارند. مولر با اظهار این مطلب توانسته می باشد که توصیفات شنکره را از سه طبقه به تصویر بکشد. شایان ذکر می باشد مجموعه اوپه­نیشادهای موجود، همزمان و در یک زمان معین پدید نیامده­اند بلکه در طی قرن­ها این­گونه شکل یافته­اند از این رو اعتبار و ارزش آنها یکسان نیست. امروزه بیش از دویست اوپه­نیشادها در دست می باشد که البته ده تا دوازده اوپه­نیشاد در شمار مهم­ترین و قدیم­ترین اوپه­نیشادها هستند. نویسندگان اکثراً چند اوپه­نیشاد دیگر اوپه­نیشادها آمده، می­توان چنین نتیجه گرفت که در میان طبقه کشتریه اطلاعات فلسفی وجود داشته و همین اطلاعات در شکل گیری تعالیم و آموزه های اوپه­نیشادها تاثیر بسزایی گذاشته می باشد. هر چند اوپه­نیشادها ملحقات برهمنه ها به شمار می روند اما صرفاً تحت تاثیر اعتقادات و اصول جزمی نبوده­اند بلکه افکار و اندیشه­های غیر برهمنی نیز بر آموزه های اوپه­نیشادها تأثیر گذاشته و در تدوین و تنظیم آنها مؤثر بوده می باشد. گذر تفکر و اندیشه هندی از دوره بهمنی به دوره اوپانیشادی به احتمال یکی از مهم­ترین و قابل توجه­ترین وقایع و رویدادها در تاریخ تفکر فلسفی هند می باشد.(شمس،1389: 108-106).

[1] .Bar

[2] .Deussen

[3] .Dasgupta

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1