۴ـ تسلط بر خود: هنگامی که کودک یا نوجوان به برقراری ارتباط با اعضای خانواده علاقمند شد، آموزش روش های تسلط بر خود، او را در جهت انطباق با مقررات خانه، حل تعارض با اعضای خانواده و پذیرش مسؤلیت اعمال …

نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری- قسمت ۹ ادامه مطلب »

با توجه به خروجی Spss، ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر ۰٫۵۴۶ می‌باشد مقدار عدد معنی‌داری (sig) مشاهده شده کوچکتر از ۰٫۰۱ ونزدیک به صفر( ۰٫۰۱ > sig) می‌باشد که از سطح معنی‌داری استاندارد (۵% = a) کمتر است. …

بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۲۵ ادامه مطلب »

Colorful wooden direction arrow signs on a wooden pole isolated on a white background

حسن بن علی بن فضّال، حسن بن محبوب سرّاد، أبان بن عثمان احمر، حنان بن سدیر صِرفی، سیف بن عَمِره، عبدالله بن مغیره بَجَلی، عبدالله بن جَبَله کنانی، یحیی بن عمران حلبی، یونس بن عبدالرحمن… .[۳۶۹]آثار:ابن عقده او را با …

تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۱۲ ادامه مطلب »

ترنیداد و تاباگو     ۱           ترکیه     ۵     ۱                   ۳-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به …

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۱۵ ادامه مطلب »

، اهمیّت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات، فرضیات و روش انجام تحقیق اختصاص یافته است. فصل دوم، در خصوص پیشینۀ تحقیق و مقدمات پژوهش که شامل مفاهیم اساسی از تاریخ صدر اسلام وحوادثی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم …

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۹ ادامه مطلب »

آهن     ۴/۰ میلی گرم       ویتامین C     ۹ میلی گرم       ویتامین B1     ۱/۰ میلی گرم       ویتامین B2     ۴/۰ میلی گرم       نیاسین …

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۲ ادامه مطلب »

Businessman working with digital virtual screen

بازار عرضه محلی ایمن، شفاف و سودمند برای انجام معاملات عمده اوراق بهاداری است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندارد. انجام پذیره نویسی انواع اوراق بهادار از جمله شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس، دیگر ویژگی مهم …

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن- قسمت ۱۵ ادامه مطلب »

۳۳/۵۶d…h       C.V. صفات     ۷/۳۵     ۳۱/۳۶     ۷۵/۱۲     *اعداد زیرخطدار و ایتالیک نشانگر تیمارهایی هستند که در صفت مورد نظر بالاترین مقدار را داشتند*حرف مشترک در هر ستون غیرمعنی دار بودن …

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۲۳ ادامه مطلب »

A cardboard space rocket launching with crumped paper as clouds of smoke on a blue background.

ماده قانونی مذکور در برگیرنده سه موضوع است. موضوع اول: وجود حادثه یا بیماری که ناشی از کار باشد. موضوع دوم: سازمان تأمین اجتماعی تعهدات قانونی خود را در حق بیمه شده انجام داده باشد. موضوع سوم: ثابت گردد که …

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی- قسمت ۱۰ ادامه مطلب »

AI(Artificial Intelligence) concept.

«مقصود از ولی در تبصره ماده ۱۰۴۱اصلاحی، همان طور که فقهای امامیه گفته‌اند، ولی قهری یعنی پدر و جدپدری است. برای مادر و جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح وامور دیگر نیست.در مورد وصی منصوب از سوی پدر …

مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران- قسمت ۴ ادامه مطلب »