شکل ۳-۱۰- نمایی از استفاده از ضرایب لاگرانژ در ادامه متغیر جدید ضریب لاگرانژ(λ) معرفی میشود. تابع لاگرانژ به صورت تعریف میشود: (۳-۱۶) اگر (x,y) برای مسئله محدود شده اولیه ماکزیمم باشد λای وجود دارد به‌طوری‌که (x,y,λ) برای تابع لاگرانژ …

جستجوی مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۳
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,
Color palette on white paper background. Guide of paint samples. Colored catalog. Flat lay.

معصومه قارون در سال ۱۳۹۲ در مطالعات خود سیاست های گسترش آموزش عالی در سال های اخیر (توسعه ظرفیت یا اتلاف منابع) را عنوان نمود. که ایشان در این مطالعات آورده است؛ خالی ماندن ظرفیت های کاردانی و کارشناسی در …

بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,