دانلود پایان نامه درمورد مواد غذایی

غالبا در بینی، گلو و روی دستها، زیرناخن ها، جوشهای آلوده، کورک، گل مژه ، زخم های سوختیگها وجود دارد و بطور مستقیم از دستهای آلوده به مواد غذایی منتقل شده و در محیط مناسب غذایی با تکثیر سریع خود و با ترشح آنتروتوکسین موجب مسمومیتهای غذایی می گردد. ( مسعود، ۱۹۸۹)

۱-۲-۲- پیشگیری و کنترل
راههای آلوده شدن غذا به عوامل مسمومیت

دیدگاهتان را بنویسید