Recent Posts

Posted in علمی

نظریه بارلو – اضطراب

                  تحریک عوامل اضطراب برانگیز (بافتارهایموقعیتی، تحریک یا بقیه عوامل غیرقابل توجیه) احساسات منفی– پیش بینی ناپذیری…

Continue Reading... نظریه بارلو – اضطراب
Posted in علمی

نظریه ولز – اضطراب

ولز و ماتیوس (۱۹۹۴،۱۹۹۶) با ارائه مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخش مدعی هستندکه تونسته ان تبیین راضی کننده ای از عوامل ایجاد کننده و…

Continue Reading... نظریه ولز – اضطراب
Posted in علمی

مقالات : تاریخچه و تحول خودشیفتگی

ریواس(۲۰۰۱) درباره گذشته تشکیل معنی خوشیفته در روانشناسی مرضی اینجور نوشته:«ریشه های خودشیفته به عنوان یه ساختار آسیب شناختی روانی در نظریه روان پویشی قرار…

Continue Reading... مقالات : تاریخچه و تحول خودشیفتگی
Posted in علمی

فروش تحول خودشیفتگی

خودشیفته وقتی در شکل افراطی خود به شکل مشکل شخصیت ظاهر می شه، یه الگوی گسترده خودبزرگ بینی( درخیال و یا در عمل)، نیاز به…

Continue Reading... فروش تحول خودشیفتگی
Posted in علمی

پایان نامه: انواع شخصیت خودشیفته

نوع بزرگ منش و نوع ضعیف.نوع بزرگ منش در ادبیات پژوهشی با برچسبای مختلفی مانند خوشیفته بی خبر و ناهشیار(گابارد،۱۹۹۸)، خوشیفته رو(کوپر،۱۹۸۱،اختر و تامسون،۱۹۸۲) پوست…

Continue Reading... پایان نامه: انواع شخصیت خودشیفته
Posted in علمی

روی آوردهای مختلف به خود شیفته

مزاجالقای والدین دیدگاه نسبت به خود   جهان بینی     روان بنهای سازش نایافته   اصلی ترین ملاک DSM-IV-TR فعال و جوابگو،استعادهای خاص، جذاب،رشد…

Continue Reading... روی آوردهای مختلف به خود شیفته
Posted in علمی

تعارض تعارض زناشویی

رابطه زناشویی و زندگی مشترک مانند هر رابطه دیگری دارای جنبه های مثبت و منفیه.صمیمیت و مشارکت از جنبه های مثبت اون و اختلاف و…

Continue Reading... تعارض تعارض زناشویی
Posted in علمی

تعارض تعارض زناشویی

زیگرت و استمپ (۲۰۰۹) اثرات”اولین جنگ بزرگ” رو در روابط عاشقانه بررسی کردن و فهمیدن که بعضی زوجها برنده و بعضیا بازنده ان. اونا نتیجه…

Continue Reading... تعارض تعارض زناشویی
Posted in علمی

روانشناسی و حل مسئله

صاحب نظران یکی از مهمترین مشخصه های موقعیت های مسأله آفرین ازجمله اختلاف همسران رو عکس العمل هیجانی افراد می دانند. اونا عقیده دارن اولین…

Continue Reading... روانشناسی و حل مسئله
Posted in علمی

روانشناسی: نظریه مبادله اجتماعی

هرکی منابع شخصی مانند پول، علم، استعداد، عاطفه، مهارت و … داره که واسه جایزه مناسب بقیه از این منابع استفاده می کنه، اینجور منابعی…

Continue Reading... روانشناسی: نظریه مبادله اجتماعی
Posted in علمی

انواع نظریه مبادله اجتماعی خانوادگی

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت…

Continue Reading... انواع نظریه مبادله اجتماعی خانوادگی
Posted in علمی

رشته روانشناسی درباره : سلامت روان

بهداشت روانی یعنی مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت مشکلات شناختی، احساسی و رفتاری در آدم نقش مؤثر دارن…

Continue Reading... رشته روانشناسی درباره : سلامت روان
Posted in علمی

ویژگی های سلامت روان

نسبت به خود، خونواده و بقیه بی خیال نسبت به موضوع نیس و با بقیه سازگاری داره؛ به خود و بقیه احترام میذاره و رابطه…

Continue Reading... ویژگی های سلامت روان
Posted in برگزیده

قیمت فروش گاز صنعتی

  شرکت پارس هوای البرز از سال ۱۳۸۷، با هدف “تهیه، تولید، توزیع و فروش کلیه گازهای صنعتی، آزمایشگاهی و طبی، مخلوط های گازهای، قطعات…

Continue Reading... قیمت فروش گاز صنعتی
Posted in برگزیده

راهنمای جامع سرمایه گذاری در بورس برای همه

راهنمای جامع سرمایه گذاری در بورس برای همه بررسی ها نشان میدهد طی ۳ سال گذشته بازار و شاخص بورس تهران، با بازدهی ۵۰۰  درصدی…

Continue Reading... راهنمای جامع سرمایه گذاری در بورس برای همه
Posted in روانشناسی

یک مدل تصویری از سبک‌های هویت

(وایت و همکاران، ۲۰۰۸) برای درک بهتر چارچوب مفهومی سبک هویت یک مدل تصویری ارائه داده‌اند. این مدل بر ماهیت دو گانه طبقه بندی سبک‌های…

Continue Reading... یک مدل تصویری از سبک‌های هویت
Posted in روانشناسی

راهنمای پایان نامه درباره : مدل توانمندسازی آناکارول[۱]

مدل توانمندسازی آناکارول[۱] آنا کارول  بر اساس پژوهش های خود در سال ۱۹۹۵ ، ضمن تاکید برنیاز به کار گروهی و ضرورت آن  ،وجود نوعی…

Continue Reading... راهنمای پایان نامه درباره : مدل توانمندسازی آناکارول[۱]
Posted in روانشناسی

پایان نامه مدل توانمندسازی آرمانی نولر[۱]

مدل توانمندسازی آرمانی نولر[۱] نولر طی پژوهشی در سال ۱۹۹۷ مدلی چهار بعدی برای توانمندسازی کارکنان ارائه نمود که آن را مدل آرمانی وبری نامید…

Continue Reading... پایان نامه مدل توانمندسازی آرمانی نولر[۱]
Posted in روانشناسی

پایان نامه دانشگاهی : مدل توانمندسازی مک لاگان و نل[۱]

مدل توانمندسازی مک لاگان و نل[۱] مک لاگان و نل در سال ۱۹۹۷ یک رویکرد چندبعدی در مورد توانمندسازی کارکنان ارائه داده اند . مدل…

Continue Reading... پایان نامه دانشگاهی : مدل توانمندسازی مک لاگان و نل[۱]
Posted in روانشناسی

پایان نامه رشته روانشناسی : مدل توانمندسازی گائو[۱]

مدل توانمندسازی گائو گائو در سال ۲۰۰۱ به نمایندگی از کمیته امور دولتی آمریکا ، پژوهشی را تحت” عنوان سرمایه انسانی اقداماتی را که به…

Continue Reading... پایان نامه رشته روانشناسی : مدل توانمندسازی گائو[۱]
Posted in روانشناسی

راهنمای پایان نامه روانشناسی درباره : مدل توانمندسازی گائو[۱]

مدل توانمندسازی گائو[۱] گائو در سال ۲۰۰۱ به نمایندگی از کمیته امور دولتی آمریکا ، پژوهشی را تحت” عنوان سرمایه انسانی اقداماتی را که به…

Continue Reading... راهنمای پایان نامه روانشناسی درباره : مدل توانمندسازی گائو[۱]
Posted in روانشناسی

مدل توانمندسازی فرنز چریل[۱]

مدل توانمندسازی فرنز چریل[۱] فرنزچریل در سال ۲۰۰۴، رساله دکترایش را با عنوان “مطالعه میان فرهنگی توانمندسازی کارکنان و عدالت سازمانی” نوشت . در پی…

Continue Reading... مدل توانمندسازی فرنز چریل[۱]
Posted in روانشناسی

فروش اینترنتی فایل پایان نامه روانشناسی توانمند سازی از دیدگاه روان شناختی

در راس نظریه پردازان این رویکرد ، توماس وولتهاوس قرار دارند .آنان معتقدند که توانمندسازی موضوعی چندوجهی است و نمی توان صرفاً بر پایه یک…

Continue Reading... فروش اینترنتی فایل پایان نامه روانشناسی توانمند سازی از دیدگاه روان شناختی
Posted in روانشناسی

پایان نامه روانشناسی : توانمند سازی از دیدگاه فوق انگیزشی

توانمند سازی از دیدگاه فوق انگیزشی برخی اندیشمندان ، دیدگاه نظری تری برای تعریف توانمندسازی ارائه کرده اند .از دیدگاه آنان توانمندسازی فرایندی برای ایجاد…

Continue Reading... پایان نامه روانشناسی : توانمند سازی از دیدگاه فوق انگیزشی