منبع تحقیق با موضوع سرولوژیکی، جدایه، موزائیک، هندوانه

در گلخانه نشان داد که کدوهای تراریخته اپیدمی حرکت WMV وZYMV را با مانع شدن از انتقال روی گیاهان تغییر می‌دهند.
دسبیز۳۳ و همکاران (۲۰۰۷)؛ تنوع مولکولی و سرولوژیکی ویروس موزائیک هندوانه را بررسی کرده‌اند. برای تعیین تنوع سرولوژیکی ۴۲ جدایه از کشورهای مختلف، ۸ آنتی بادی منوکلونال۳۴ به منظور تمایز ۴ سروتیپ این ویروس استفاده شد

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *