مقاله رایگان درباره امارات متحده عربی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حل های دیگری اندیشید که با واقعیت مراودات بازرگانی بین المللی بیشتر منطبق باشد.
1-8-2- رویـه بانک های ایـران جهت گشایش اعتبار اسنادی
مورد مهمی که بانک قبل از گشایش اعتبار اسنادی ملزم به رعایت دقیق آن است لحاظ کردن قوانین و مقررات جاری کشور است. مثلاً طبق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 شمسی، وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند. خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مربوطه را برای تسهیل دسترسی و مهمتر از آن تاکید بر پیروی دقیق آن توسط بانک ها، جمع آوری و تحت عنوان مجموعه مقررات ارزی در هفت بخش طی بخشنامه شماره 1087/60 مورخ 17/5/1383 منتشر نموده است. براساس این بخشنامه گشاینده اعتبار اسنادی باید موافقت وزارت بازرگانی را با واردات کالا کسب نماید.
سپس خریدار با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک، فرم های مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی (شامل فرم تقاضای گشایش اعتبار، فرم مربوط به پذیرش تفاوت نرخ ارز و فرم تعهدنامه ارائه برگ سبز) را دریافت نماید. خریدار ضمن تکمیل فرم گشایش اعتبار، پروفرمای صادر شده توسط فروشنده و بیمه نامه صادره از شرکت های معتبر بیمه ایرانی و فرم ثبت سفارش تکمیل شده که به تایید وزارت بازرگانی رسیده و مجوز های ورود کالا و کارت بازرگانی معتبر را به شعب ارزی بانک تحویل می نماید. مدارک تکمیل و ارائه شده توسط خریدار، توسط شعبه با اطلاعات مندرج در پروفرمای صادر شده توسط فروشنده و سایر مدارک و منابع اطلاعاتی ذیربط نظیر قوانین اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (یو.سی.پی.600) و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات جاری بانک، مطابقت و در صورت هرگونه اشکال و ابهام، رفع اشکال می گردد.
بانک با توجه به مبلغ پروفرما، مدت اعتبار و نوع کالا یا خدمات و سایر موارد مرتبط، میزان پیش دریافت را با توجه به وضعیت مشتری و تائید ارکان اعتباری، تعیین نموده و خریدار حسب اعلام بانک، مبلغ تعیین شده را به حساب بانک واریز می نماید. بانک با توجه به شرایط اعتبار، نوع کالا یا خدمات،‌ میزان پیش دریافت و سایر موارد مرتبط، میزان و نوع تضمین های مربوط به باقیمانده وجه اعتبار را تعیین نموده و خریدار نسبت به تأمین تضمین های تعیین شده اقدام می نماید.
اعتبار اسنادی با توجه به اطلاعات تکمیل شده در فرم تقاضای گشایش اعتبار و پروفرما، به نفع فروشنده گشایش شده و به وسیله سوئیفت از طریق بانک کارگزار به وی ابلاغ می گردد.
اعلامیه قبولی فروشنده مبنی بر پذیرش اعتبار ابلاغ شده به وی و شرایط مندرج در آن، از طریق بانک کارگزار به وسیله سوئیفت به بانک و نهایتاً به خریدار تحویل می گردد. افزایش یا کاهش مبلغ اعتبار، تمدید مهلت اعتبار و هر گونه تغییر در شرایط آن و یا ابطال آن قبل از سررسید منوط به ارائه توافق کتبی بین خریدار و فروشنده می باشد و بانک طبق مقررات جاری پس از دریافت هزینه های مربوطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
اسناد مورد معامله که با ارائه آن توسط فروشنده، بانک کارگزار مجاز به پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار بر اساس شرایط مندرج در اعتبارنامه می باشد، به شرح زیر است:
سیاهه صادره توسط فروشنده
بارنامه معتبر دال بر حمل کالا به همراه صورت کامل بسته بندی کالا یا صورت
وضعیت های انجام خدمات (‌در صورتی که اعتبار اسنادی، خدماتی باشد)
گواهی بازرسی کالا
گواهی بازرسی فنی (‌در صورت درخواست خریدار)
گواهی نامه مبداء ساخت کالا ( که به تائید اتاق بازرگانی محل فروشنده رسیده باشد)
بانک کارگزار فروشنده پس از دریافت اسناد مورد معامله طبق شرایط اعتبار و کنترل و تائید آنها مجاز به پرداخت مبالغ مربوط به سیاهه، به فروشنده مطابق با شرایط اعتبار می باشد. بانک کارگزارِفروشنده پس از پرداخت مبالغ سیاهه، اسناد معامله شده را به ضمیمه فرم شرح اسناد، از طریق پست سریع به این بانک ارسال می نماید.هم زمان با پرداخت مبلغ سیاهه توسط بانک کارگزار به فروشنده و اعلام آن به بانک، از خریدار خواسته می شود که باقیمانده وجه اعتبار را بلافاصله به حساب بانک واریز نماید. در صورت تاخیر خریدار در تامین باقیمانده وجه اعتبار (وجه سیاهه) از تاریخ پرداخت وجه به بانک کارگزارِفروشنده تا هنگام تسویه حساب و تحویل اسناد مربوط به خریدار، سود و کارمزد محاسبه و از خریدار دریافت خواهد گردید.
سرسید اعتبار اسنادی برای خرید انواع کالا، خدمات و مواد اولیه بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده و تابع مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در هر صورت این مدت نمی تواند از 18 ماه تجاوز نماید اما در صورت درخواست هر یک از طرفین و تائید طرف مقابل، تمدید مهلت اعتبار اسنادی، پس از پرداخت هزینه های مربوط بلامانع می باشد. درصد پیش دریافت به منظور گشایش اعتبار اسنادی از خریدار، به کل مبلغ پروفرما، میزان اعتبار و وضعیت اعتباری خریدار با بانک بستگی داشته و توسط ارکان اعتباری بانک تعیین می شود. این میزان تابع مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و در حال حاضر حداقل 10% کل مبلغ گشایش اعتبار با توجه به وضعیت اعتباری مشتری تعیین می گردد و تضمین باقیمانده وجه اعتبار بر اساس مقررات جاری بانک و در قبال یک یا تلفیقی از تضمین های معتبر نظیر وثیقه ملکی، مسدود نمودن سپرده مدت دار بانکی به نفع بانک، اوراق مشارکت با تضمین دولت یا بانکهای دولتی، ضمانت نامه بانکی یا پوشش شرکت های معتبر بیمه (‌به هزینه خریدار) ‌و سایر وثایق مورد قبول بانک (اوراق بهادار) و حداقل به میزان 120 درصد کل مبلغ گشایش اعتبار اسنادی پس از کسر مبلغ پیش دریافت خواهد بود. پرداخت پیش پرداخت به فروشنده حداکثر به میزان مجاز طبق مقررات در مقابل دریافت ضمانت نامه معتبر بانکی میسر می باشد. میزان کارمزد ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی، برای 3 ماه اول 2 در هزار مبلغ گشایش اعتبار و به ازاء هر ماه اضافه، مبلغ نیم در هزار مبلغ گشایش اعتبار می باشد.
هزینه های مربوط به پست، تمبر مالیاتی و سوئیفت به عهده خریدار می باشد.
در صورتی که اعتبار اسنادی دیداری باشد، ظهر نویسی و تحویل اسناد حمل کالا جهت ترخیص کالا از گمرک به خریدار، منوط به تسویه حساب کامل خریدار با بانک می باشد. خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت 10روز پس از اعلام بانک مبنی بر وصول اسناد معامله شده، نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اعتبار اسنادی دیداری به بانک اقدام نماید. در غیراین صورت بانک مطابق مقررات جاری اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. درصورتی که اعتبار اسنادی مدت دار باشد ظهرنویسی و تسلیم اسناد حمل کالا جهت ترخیص کالا از گمرک به خریدار، منوط به پرداخت کارمزد تعهد به بانک می باشد و متقاضی پس از دریافت اسناد حمل از بانک نسبت به ترخیص کالا از گمرک اقدام نموده و در سررسید مقرر (یک سال بعد) نسبت به تسویه حساب با بانک اقدام می نماید.
خریدار موظف است حسب مقررات جاری، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ اعلام بانک، کالای خریداری شده را از گمرک ترخیص و پروانه سبز گمرکی مبنی بر خروج کالا از گمرک را به بانک ارائه و تضمین های ارائه شده خود را از بانک مسترد نماید.

مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی
کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین الملل برای ضابطه مند نمودن و تنظیم روابط بین بانک گشاینده اعتبار اسنادی، بانک تعیین شده و بانک پوشش دهنده و تبیین تعهدات و مسئولیت های بانک پوشش دهنده و مسائل مربوطه برای نخستین بار در سال 1955 میلادی ضوابط مورد اشاره را تحـت عنوان مقررات متحدالشکل برای پوشش اعتبارات اسنادی یا به اختصار URR تصویب و در نشریه شماره 525 اتاق بازرگانی بین المللی در 17ماده با قابلیت اجرا از اول جولای 1996 میلادی منتشر نمود که به منظور هماهنگی با مقررات یو.سی.پی.600 در ضوابط فوق تجدید نظر به عمل آمد و مقررات پوششی در همان 17 ماده با قابلیت اجرا از اول اکتبر 2008 میلادی در نشریه شماره 725 اتاق بازرگانی (یو.آر.آر.725) انتشار یافت.

9-1-2- تلخیصی از یو.آر.آر.725
طبق مفاد ماده یک مقررات متحدالشکل برای پوشش اعتبارت اسنادی این مقررات در صورتی قابلیت اعمال خواهد یافت که بانک گشاینده اعتبار اسنادی در متن اعتبار اسنادی پیروی از این مقررات را علاوه بر یو.سی.پی.600 درج نموده باشد.
به علاوه در مجوز پوشش به صراحت پیروی از یو.آر.آر.725 آمده باشد؛ در این صورت به شرطی که در مجوز پوشش یا در متن اعتبار اسنادی استثنایی نیامده باشد ، بانک پوشش دهنده براساس دستورات بانک گشاینده اعتبار اسنادی در مجوز پوشش یو.آر.آر.725 در خصوص پوشش اعتبار اسنادی اقدام می نماید. طبق ماده مزبور، یو.آر.آر.725 به قصد تغییر یا پرش از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.600) تدوین و تصویب نشده بلکه میتوان مقررات پوششی را در صورت درخواست، بعنوان مکمل یو.سی.پی.600 تلقی نمود.
در ماده دو از مقررات پوششی تاکید شده که مجوز پوشش مستقل از متن اعتبار اسنادی است اگر چه در متن مزبور پیروی از یو.آر.آر.725 درج شده باشد.
طبق مفاد ماده شش از یو.آر.آر.725 بانک گشاینده اعتبار اسنادی نباید متن اعتبار اسنادی گشایش شده یا اصلاحیه صادره یا اسناد را برای بانک پوشش دهنده ارسال دارد؛ در این صورت بانک پوشش دهنده بدانها هیچ گونه توجهی نخواهد کرد.
طبق مفاد ماده شانزده یو.آر.آر.725 چنانچه طرفی که باید هزینه پوشش مندرج در مجوز و تعهد پوشش را بدهد، هزینه را پرداخت ننماید در این صورت بانک گشاینده اعتبار باید هزینه پوشش را به بانک پوشش دهنده پرداخت نماید. به علاوه چنانچه در متن اعتبار اسنادی و مجوز پوشش، نام طرفی که باید هزینه بانکی بانک پوشش دهنده را بپردازد درج نشده باشد باز هم این بانک گشاینده اعتبار اسنادی است که باید هزینه بانکی مورد بحث را بپردازد.
9-2-2- شرایط اعمال یو.آر.آر. 725
در موارد زیر از مقررات پوششی اعتبارات اسنادی استفاده می شود:
1 – در مواردی که بین بانک گشاینده اعتبار اسنادی و بانک تعیین شده، روابط کارگزاری وجود ندارد.
2- در مواردی که بین بانک گشاینده اعتبار اسنادی و بانک تعیین شده روابط کارگزاری وجود دارد؛ لیکن بانک گشاینده اعتبار اسنادی در متن اعتبار اسنادی درج نموده که بانک تعیین شده برای پرداخت وجه اسناد از بانک پوشش دهنده وجه را اخذ و به ارائه دهنده اسناد بدون مغایرت پرداخت نماید.

مبحث دهم- بــررسی یک نمونه اعتبار اسنادی
ذیلاً یک نمونه اعتبار اسنادی گشایش شده که توسط سیستم سوئیفت ارسال گردیده است را بررسی می نماییم. همانگونه که مشخص است بانک گشاینده این اعتبار بانک ملی ایران شعبه خیابان وزرا تهران و بانک ابلاغ کننده آن بانک ملی شعبه دبی می باشد. نوع پیام 700 در سیستم سوئیفت – یعنی گشایش اعتبار اسنادی و زمان ارسال این پیام- سوئیفت کد بانک گشاینده (183MELIIRTH) و بانک ابلاغ کننده (MELIAEADXXX) در ابتدای پیام قابل رویت می باشد. اعتبار اسنادی را که بانک ملی شعبه خیابان وزرا مطابق درخواست گشایش اعتبار شرکت شیمی والا تهران (متقاضی اعتبار اسنادی) مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آخرین نسخه مقررات یو.سی.پی. (که در حال حاضر مقررات یو.سی.پی.600 می باشد) تهیه و برای بانک ابلاغ کننده (بانک ملی ایران شعبه دبی) سوئیفت نموده باستناد فیلدA40 یک اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت با سررسید 18 آگوست 2011 میلادی در امارات متحده عربی(فیلدD31) به مبلغ 257250 درهم امارات متحده عربی (B32) با ترم پرداخت نقدی(A41) نزد بانک ملی ایران شعبه دبی که در این اعتبار اسنادی حمل قسمتی(P43) غیر مجاز، اما انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر(T43) مجاز اعلام گردیده و ذی نفع اعتبار اسنادی (59) شرکت بین المللی اینترمارکF.Z.E می باشد. کالای موضوع معامله بشرح فیلد A45 باید بوسیله کانتینر تا تاریخ 18 آگوست 2011 (C44) به بندر عباس خلیج فارس حمل شود. ذی نفع اعتبار اسنادی یعنی شرکت بین المللی اینترمارک F.Z.E باید اسناد موضوع فیلد A46 را به شرح زیر به بانک ملی شعبه دبی برای وصول وجه ارائه دهد :
الف- سری کامل بارنامه اقیانوسی حاکی از قرار گرفتن کالاها در انبار کشتی در سه نسخه اصل و دو نسخه کپی( بارنامه مزبور باید به حواله کرد بانک ملی شعبه خیابان وزراء باشد و ابلاغ کننده شرکت شیمی والای تهران باشد.) بارنامه باید نشان دهد که کرایه حمل پرداخت شده و تاریخ صدور بارنامه نیز قبل از 18 می 2011میلادی (C31) باشد.
ب- سیاهه تجاری صادره و امضاء شده توسط شرکت ذینفع اعتبار در سه نسخه که یکی از نسخ مزبور باید به تائید اتاق بازرگانی دبی برسد.
ج- یک نسخه اصل گواهی مبدأ که تایید نماید کالا مشخصات مورد نظر را دارد. (این نسخه باید به تائید اتاق بازرگانی امارات متحده عربی برسد.)
د- فهرست بسته بندی در دو نسخه که به تایید شرکت ذینفع رسیده باشد.
هـ – تائیدیه شرکت ذینفع در دو نسخه که آن شرکت تائید نماید کالای موضوع اعتبار مطابق شرایط اعتبارنامه حمل گردیده است.
در فیلد A47 تحت عنوان سایر شرایط اینچنین آمده است:
کلیه اسناد مـورد نیاز در دو نـسخه مـجزا توسط شـرکت های ارسال اسناد هـوایی ثبت شده یا شرکت های خدماتی حمل و نقل به بانک ملی ایران شعبه خیابان وزراء ارسال گردد.
کالای موضوع معامله توسط شرکت بیمه البرز به شماره 366/4632/90 بیمه گردیده است که این شماره بیمه باید روی همه اسناد درج گردد.
اعلامیه حمل باید به شرکت فوق الذکر با درج شماره بیمه نامه ارسال و کـپی آن همراه با اسـناد فیلدA46 به بانک ملی ایران شعبه دبی ارائه گردد.
مرجع حل اختلاف دوستانه طرفین بانک گشاینده اعتبار (بانک ملی ایران شعبه وزراء) می باشد.
شماره اعتبار اسنادی 40024900 باید روی همه اسناد درج شود.
کرایه حمل در سیاهه تجاری ذی نفع جدا آورده شود.
بارنامه شخص ثالث قابل پذیرش نمی باشد.
کالاها باید توسط کانتینر حمل شوند.

این اعتبار تحت حاکمیت یو.سی.پی.600 صادر می شود.
در این اعتبار هزینه های بانکی موضوع فیلد B71 در خارج از جمهوری اسلامی ایران به عهده ذی نفع اعتبار اسنادی خواهد بود.
در این اعتبار اسنادی مانند سایر اعتبارات اسنادی که از سیستم سوئیفت استفاده می شود نحوه پرداخت وجه اسنادِ بدون مغایرت، در فیلد 78 درج شده است. ذی نفع اعتبار اسنادی باید اسناد را در دبی به بانک ملی شعبه دبی ارائه نماید و بانک مجاز است در صورت عدم مغایرت اسناد حساب جاری بانک گشاینده نزد خودش را بدهکار نماید و با ارسال پیام از طریق سوئیفت، بانک گشاینده را از اقدام خود مطلع نماید.
لازم بذکر است که کلیه بانک های کشور فرمتی مشابه را جهت گشایش اعتبار اسنادی استفاده می نمایند و اعتبارات اسنادی بطور کلی در همین چارچوب قرار می گیرند، مگر به تقاضای طرفین شرطی در آن کم یا زیاد گردد.
BEGINNING OF MESSAGE
Possible Duplicate Delivery
Network

پاسخی بگذارید