منبع تحقیق با موضوع جدایه، ۱۹، موزائیک، هندوانه

براساس والدین حساس، والد مقاوم و نسلهای F1، F2 و بک‌کراسها، مقاومت به ZYMV-CH توسط ژن برگشتی zym-CH و تحمل بالا به WMV توسط دو ژن کوچک، کنترل شد.
مورینو۲۹ و همکاران (۲۰۰۴)؛ تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت ویروس موزائیک هندوانه شامل ۱۹ جدایه را در خربزه‌های اسپانیا، بررسی کرده‌اند. جمعیت این ویروس هموژنی بالایی را نشان داد و یک

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *