پایان نامه رایگان درباره کالاهای مصرفی، مصرف کننده

دانلود پایان نامه

ن نمی‌خورد. در نتیجه مصرف کننده در خرید کالا با مقداری ریسک مواجه‌است. در این زمینه واسطه‌ها خدمتی را فراهم کرده‌اند تا زمینه برگشت محصول وجود داشته باشد.
توزیع محصول
برخی واسطه‌ها، نقش مهمی در تولید، بسته‌بندی و توزیع محصول بازی می‌کنند. توزیع عاملی حساس و مؤثر در تصمیم‌گیری و دخیل در ارزش برخی کالاهای مصرفی است.

دیدگاهتان را بنویسید