Posted in آموزشی

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها

ب) سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI : رویکرد ECOGRAI از یک متدولوژی ساخت یافته استفاده می کند.این رویکرد از سیستم های فیزیکی و اطلاعاتی و…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ابزار هوش تجاری به طور عمده به عنوان ابزار جدید واسطه ای بین کارهای اجرایی و کارهای پشتیبانی تصمیم گیری پذیرفته شده است.قابلیت های هوش…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

امروزه با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری الکترونیکی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری بانک ها، افزایش کیفیت در ارائه…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران

گزینه‌های ایمیل برای کسب مشتری: برای کسب بازدید کنندگان و مشتریان جدید به سایت سه گزینه‌ی اصلی برای بازاریابی ایمیل وجود دارد. از دیدگاه دریافت…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران

از بازاریابی تعاریف مختلفی شده است. تعریفی که به بهترین نحو هدف مار ا تامین میکند به شرح زیر است: بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

کوله‌پشتی کارآفرینی (۱) – توهم

در مجموعه مطالب کوله‌پشتی کارآفرینان قصد دارم تا مجموعه شایستگی‌ها و ویژگی‌هایی که کارآفرینان باید داشته باشند را بررسی کنم و به آنها بپردازم. در…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

چگونه کار می‌کنم (1) – نگرش

بیش از یک سال بود که قصد داشتم درباره سبک و سیاق کار کردنم چند مطلب بنویسم و هربار یا فراموش می‌شد یا اولویت دیگری…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

هدف داشتن

هدف داشتن سالیان درازی است که دغدغه‌ی اصلی آدم‌هاست. ما معمولا در موقعیت‌های مختلف مثل شروع یا پایان سال یا حتی روزهای تولد به این…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

شانس یادگیری مجدد

1- شانس یادگیری مجدد شکل‌گیری دوره‌ی شناخت توانایی‌ها براساس سوالی بود که روزی برای خودم پیش آمد. زمانی بود که از خودم می‌پرسیدم به درد…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

فکر می‌کنم یک چیزهایی را در زندگی نباید از دست داد. چیزهایی که دارایی‌های ارزشمند هرکسی می‌تواند باشد. باید مراقب بود که همین‌ها را از دیگران نگیریم.

هرکسی می‌تواند انتخاب کند تنها باشد. تنها شدن و نه ترک شدن به اندازه نفس کشیدن حق هر کسی است. در تنهایی انسان‌ها خلق می‌کنند….

Continue Reading...