دانلود پایان نامه درباره فرمولاسیون، جامد،، ،

دانلود پایان نامه

بررسی قرار می گیرد و مجهول مورد نظر در سیال و جامد، تغییر مکان گرهی المان می باشد. مهمترین مزیت این روش نسبت به روش اویلری که تاریخچه یک ذره ثابت در فضا را مورد مطالعه قرار می دهد و مجهول در محیط سیال تغییر مکان می باشد، استفاده از یک فرمولاسیون واحد در سیال و جامد می باشد، بطوریکه سازگاری و تعادل بطور اتوماتیک در گره های مرز

پاسخی بگذارید