دانلود پایان نامه درباره وسترگارد، بالادست)، هیلبرن[۱۴]، (=L

دانلود پایان نامه

فرکانس طبیعی بی‌نهایت داشته باشد[۱,۵].

۳-۲- بررسی صحت حل وسترگارد
کوتسوبو[۱۳] نشان داد که جواب وسترگارد فقط وقتی معتبر است که پریود تحریک هارمونیک، بزرگتر از پریود طبیعی مخزن باشد. همچنین بارتز و هیلبرن[۱۴] نشان دادند که اگر مخزن دارای طول محدود (در جهت بالادست) با وجه بالادست غیر قابل حرکت باشد، برای (=L طول مخزن، h =

پاسخی بگذارید