دانلود پایان نامه درمورد یخچال، شستشوی، باشند.(، کریم،

دانلود پایان نامه

باشند.( کریم، ۱۳۸۰)
در آزمایشاتی که انجام شده است، ملاحظه گردیده بستنی قبل از گذاشتن در یخچال ۲۶۰۲۰ باکتری درهر گرم داشته و بعد تعداد باکتریها به ۶۲۵۰۰۰در هر گرم رسیده است. این ازدیاد بیشتر بعلت شستشوی کامل یخچال بعد از استفاده آن می باشد گاهی یخچال بعلت قطع بودن برق برای مدتی از کار افتاده و در نتیجه بستنی نرم می شود و در این

پاسخی بگذارید