منابع پایان نامه ارشد با موضوع -روش، برودت، چیلر، برودتی

دانلود پایان نامه

مطبوع در ایران در این قسمت به بررسی نحوه انتخاب اجزای این سیستم ها میپردازیم.
۲-۷-۱ چیلر ها
برای تهویه مطبوع تابستانی نیاز به تولید برودت است.در صنعت تهویه مطبوع مهمترین روشهای تولید برودت عبارتند از:
-روش تراکم مکانیکی بخار
-روش تراکم حرارتی بخار
-روش جذبی
شاید بتوان گفت مهمترین قسمت یک سیستم برودتی در یک ساختمان بزرگ چیلر

پاسخی بگذارید