منبع تحقیق با موضوع هندوانه، موزاییک، جدایه، EM

اما به سرعت در حال جایگزینی ایزولههای CL از قبل موجود در تمام مکانهایی که در آن هر دو گروه رخ داده است میباشد.
جوآنون و همکاران (۲۰۱۰)؛ موانع جریان ژن بین جمعیت در حال ظهور از ویروس موزاییک هندوانه در جنوب شرقی فرانسه را بررسی کردند. رویکردهای ژنتیکی جمعیت به منظور مطالعه ساختار جدایه EM در جنوب شرقی فرانسه و شناسایی عوامل

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *