دانلود تحقیق در مورد ، -=r)، (موئل، بایر

در عدس اهمیت زیادی داشته و وزن هزار دانه آن ۷/۲۵-۳/۲۳ گرم است. بدیهی است که ارتفاع گیاه و عملکرد کلش با میزان عملکرد دانه نسبت مستقیم خواهد داشت. ولی وجود همبستگی منفی (۹۴/۰ -=r) بین عملکرد دانه و میزان پروتئین گزارش شده است (موئل بایر و همکاران، ۱۹۹۵).

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *