پایان نامه رایگان با موضوع علائم جسمانی

برخی متغیرها، پیشایند اولین دوره افسردگی هستند که به طرز معقولی منجر به کاهش تقویت و یا بالا رفتن تجربیات منفی می شود. چنان چه قبلا اشاره شد این عوامل شامل رویدادهای منفی زندگی، شکست های عشقی و علائم جسمانی هستند. هنوز هم داشتن شواهد مستقیمی از اثرات عوامل پیشایند بر سطح کلی تجربیات مثبت و منفی برای سنجش مستقیم و بدون ابهام

دیدگاهتان را بنویسید