تحقیق رایگان با موضوع پرتوربیشن، همگرا، آورد:، (۲-۴۶)

دانلود پایان نامه

آورد:
(۲-۴۶)

سری فوق، در اکثر موارد به جواب همگرا می شود، ولی سرعت همگرایی به جمله غیرخطی بستگی دارد، دو نکته زیر توسط هی[۸] در ارتباط با شرایط همگرایی روش هموتوپی پرتوربیشن ارائه شده است:
۱. مشتق دوم نسبت به باید کوچک باشد زیرا پارامتر P وقتی که ، ممکن است نسبتا بزرگ باشد.
۲. نرم برای همگرایی سری

پاسخی بگذارید