منابع پایان نامه ارشد با موضوع چیلر، باشد،تناژ، برودتی، ۱۲۰۰۰

دانلود پایان نامه

سیستم فن کوئل استفاده می شود در حدود ۵درصد از بار کل دستگاه به عنوان افت فشار در سیستم لوله کشی در نظر گرفته شود.
برای انتخاب چیلر بایستی پارامترهای زیر را در نظر گرفت؛
تناژ چیلر که ظرفیت برودتی چیلر بر حسب تن تبرید می باشد. با توجه به اینکه هر تن تبرید برابر ۱۲۰۰۰ بی تی یو در ساعت می باشد،تناژ چیلر بر اساس بار ماکزیمم از

پاسخی بگذارید