پایان نامه رایگان درباره مصرف کنندگان، مصرف کننده

دانلود پایان نامه

در این روش شروع کننده ارتباط هستند باعث توجه ویژه به آن شده است (عباس نژاد،۱۳۸۲۶۳:) مثل کرایه یک اتومبیل از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی
د – مدل تجارت – مصرف کننده
این مدل شیوه جدید و سریع فروش کالا به مصرف کنندگان است (بنیامین و ویگند،۱۹۹۵۱۲:)در این مدل شرکتها با مشتریان در ارتباط هستند و به

پاسخی بگذارید