دانلود پایان نامه درمورد مواد غذایی

دانلود پایان نامه

مدت تماس با مواد غذایی از دست زدن به سایر مواد خودداری کنند.
ناخنهای کارکنان باید کاملا کوتاه بوده و دقت زیادی در نظافت آنها اعمال شود. برای نظافت دستها بهتر است از صابونهای مایع استفاده گردد همچنین کارگران که در تماس مستقیم با مواد غذایی هستند از دستکش های یکبار مصرف استفاده کنند.
درصورتیکه در پوست دست بریدگی، سوختگی یا سایر

دیدگاهتان را بنویسید