منابع پایان نامه ارشد با موضوع i، سوراخ، ۳-۴۱، (d_p=√(〖۲Rd〗_۰/iK))

) قطر سوراخ خروجی به‌دست آورده می‌شود.
با فرضهایی برای i و R معمولاً ۴ تا ۲ i = و ro(5-2)= R در نظر گرفته می‌شوند، با استفاده از رابطه ۳-۴۱ (d_p=√(〖۲Rd〗_۰/iK)) قطر سوراخ ورودی یافته می‌شوند.
اگر شرط زیر برقرار باشد می‌توان از اثرات لزجت صرفنظر کرد.

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *