تحقیق رایگان با موضوع شبیه‌سازی

دانلود پایان نامه

هیدرودینامیک را برای شکل‌های مختلف وجه بالادست سد بدست آورد. او فرض کرد که آب تراکم‌ناپذیر است و بنابراین روش آنالوگ الکتریکی ( شبیه‌سازی آزمایشگاهی) قابل استفاده است. بر این اساس او نتیجه گرفت که فشارهای هیدرودینامیک بر یک سد با وجه بالا دست قائم برای نیم یا بیشتر از کل ارتفاع، عملاً برابر حالتی است که وجه بالادست در کل ارتفاع

دیدگاهتان را بنویسید